Startpagina

Hakkelaarsbrug is een buurtschap binnen de bebouwde kom van Muiderberg. Het stadje Muiden en het dorp Muiderberg vormden tot 1 januari 2016 de gemeente Muiden. Op die datum is de gemeente Muiden samen met de gemeenten Bussum en Naarden opgegaan in de nieuwe gemeente Gooise Meren. Het buurtschap ligt aan de aansluiting van de A1 met de A6 (Knooppunt Muiderberg) en aan de Flevo-spoorlijn, 2 km ten oosten van Muiden en 1 km ten zuiden van Muiderberg.  De Hakkelaarsbrug zelf ligt over de Naardertrekvaart, een oude trekschuitverbinding tussen Amsterdam en het Gooi.

Stichting Buurtschap Hakkelaarsbrug

Sinds de aanleg van de A1 in de jaren vijftig van de vorige eeuw is het geluidsniveau, door diverse verbredingen, in het buurtschap gestaag toegenomen zonder dat daar adequate voorzieningen voor werden getroffen. Ook de aanleg van de Flevo-spoorlijn in de jaren tachtig deed ‘zijn duit in het zakje’.

Op 12 juni 2014 publiceerde Rijkswaterstaat zijn Ontwerp Trace Besluit voor een monsterlijk grote stalen spoorbrug ter vervanging van de huidige betonnen brug. Het geluidsniveau zou voor verschillende woningen in het buurtschap oplopen richting 70 dB, terwijl in 2008 de Gemeente Muiden met de Minister van Infrastructuur en Milieu heeft afgesproken dat het geluid t.o.v. 2008 niet zou toenemen. Wederom werden geen adequate geluidsbeperkende maatregelen door Rijkswaterstaat voorzien.

Hiermee was de maat voor het buurtschap vol. Zij hebben de stichting Buurtschap Hakkelaarsbrug opgericht om met juridische hulp alle rechtsmiddelen te gebruiken om adequate geluidsbeperkende maatregelen af te dwingen. Zie verder menu Aantasting Woonomgeving in de rechter kolom.

 

Trivia

  • Floris V van Holland is in de omgeving van de Hakkelaarsbrug  in 1296, na een vlucht uit het Muiderslot, vermoord.
  • “Hij of zij is al bij de Hakkelaarsbrug” was een Amsterdams-Joods gezegde om aan te duiden dat iemand ernstig ziek was (doden werden per trekschuit naar de Joodse begraafplaats in Muiderberg gebracht).[1]
  • In de jaren zestig van de vorige eeuw woonde hier Lou de Palingboer.
  • Langs de A1 is tevens de Verzorgingsplaats Hackelaar gelegen.
  • Op het traject van de Gooise Stoomtram (Gooise Moordenaar) was dit een bekend knooppunt.
  • Er zijn vele groepsschuilplaatsen (bunkers) in de omgeving te vinden.
  • Bij zijn bezoek aan Holland in oktober 1811 kwam Napoleon hier langs op weg van Amsterdam naar Naarden.

“!http://static.viewbook.com/images/social_icons/facebook_32.png!”:

https://www.facebook.com/hakkelaarsbrug