Aantasting Woonomgeving

Introductie

De A1 wordt verbreed van 2 x 4 rijstroken naar 2 x 6 rijstroken. Ter hoogte van het buurtschap Hakkelaarsbrug kruist de Flevospoorlijn schuin de A1. Deze brug moet daarom ongeveer 60 meter worden verlengd.

De 6 rijstroken in één richting mogen volgens Rijkswaterstaat (RWS) niet door vangrails van elkaar gescheiden zijn. RWS had niet voorzien dat dit met verlenging van de huidige betonnen brug, die op pilaren rust, niet mogelijk is. Daarom komt RWS met een nieuw ontwerp waarin de bestaande betonnen brug wordt vervangen door een stalen brug met een betonnen bed.

Geluidsberekeningen berusten op drijfzand

Volgens RWS zelf produceert deze nieuwe stalen spoorbrug bij het passeren van een trein meer geluid dan de bestaande betonnen brug. Ook produceert deze brug, vanwege de grotere lengte, geluid over een langere periode.

Volgens berekeningen van RWS loopt de geluidsbelasting voor sommige woningen op tot tegen de 70 dB. Echter er bestaat  geen referentiebrug voor deze nieuwe stalen spoorbrug. Althans, RWS kan op ons herhaaldelijk verzoek geen vergelijkbare bruggen noemen. Dat betekent dat de geluidsberekeningen van RWS op drijfzand zijn gebaseerd.

Geluidsemissie wordt weliswaar berekent maar dient wel, zeker voor nieuwe constructies, getoetst te worden. Dat heeft hier dus niet plaatsgevonden.

Geen geluidsschermen bij de spoorbrug

In het OTB wordt € 2,3 miljoen uitgetrokken voor geluidsmaatregelen. Op zich een goede zaak want in het verleden werd dat wegens zgn. financiele ondoelmatigheid nagelaten. Echter dit bedrag wordt volkomen ondoelmatig ingezet. In plaats van het geluid dat de spoorbrug gaat produceren, bij de bron te bestrijden (dwz. op de brug of bij de brug) is er voor gekozen om geluidsschermen te plaatsen op het aarden spoorwegtalud.

Hiermee worden de woningen die het meest te lijden gaan krijgen van het lawaai niet geholpen. Van de ongeveer 50 woningen die Rijkswaterstaat in hun presentatie van het geluid noemen zijn er slechts 8 woningen die enig voordeel hebben maar ruim 30 woningen die veel nadeel hebben van de in het OTB genoemde schermen.

Om dit te illustreren zijn hieronder 2 staafdiagrammen van Rijkswaterstaat weergegeven. Deze diagrammen zijn afkomstig uit een powerpoint-presentatie (Presentatie Muiderberg ak ond bew 7 april concept versie) van Rijkswaterstaat.

presentatie RWS Muiderberg-Geluid slide 14-2

Uit de complexe geluid-statistieken uit het OTB heeft Rijkswaterstaat middels deze staafdiagrammen de geluidsbelasting per woning inzichtelijk gemaakt.

Op de vertical as is het aantal decibel (dB) weergegeven en op de horizontale as per woning één staaf. De belasting wordt weergegeven met maximaal 4 kleuren. Boven (indien aanwezig) geel dat een stuk van de geluidsbelasting weergeeft dat wegvalt als de geplande eeft voorzieningen worden uitgevoerd. Onder (indien aanwezig) gearceerd groen dat de geluidsbelasting van de spoorbrug aangeeft. Groen geeft (indien aanwezig) de geluidsbelasting van andere geluidsbronnen aan (bijv. A1) terwijl daarboven oranje (indien aanwezig) de overschrijding van de geluidsbelasting aangeeft, die veroorzaakt wordt door trein of weg en niet door de geplande maatregelen omlaag kan worden gebracht.

Twee zaken vallen op: 1. er zijn verschillende woningen met overschrijding die niet wordt gecompenseerd en 2. de woning die het meest profiteert van de geplande maatregelen heeft geen geluid van de nieuwe spoorbrug???

presentatie RWS Muiderberg-Geluid slide 13-2Het tweede staafdiagram betreft de, iets verder van de spoorbrug gelegen, Googweg. Op twee uitzonderingen na komt de geluidsbelasting niet boven de 60 dB, zelfs zonder de geplande maatregelen. Met de geplande maatregelen zakt de geluidsbelasting voor een aantal woningen zelfs onder de 55 dB. Toch zou het voor de meeste woningen hier gunstiger zijn om bestrijding van het spoorbrug-geluid aan de bron te doen omdat dat meer geluidsreductie oplevert dan de geplande maatregelen (zie diagram).

Kortom: de geplande maatregelen zijn grotendeels ondoelmatig!!