Ontwerp Trace Besluit SAA 2014

In maart 2011 is het tracébesluit weguitbreiding Schiphol – Amsterdam – Almere vastgesteld. In het tracébesluit is onder andere een verbreding van de A1 tussen Amsterdam en Muiderberg voorzien. Om de verbreding van de A1 mogelijk te maken, moet de spoorbrug bij Muiderberg verlengd worden. De grotere overspanning die nodig is door de bredere A1, is alleen te realiseren met een staal-betonnen boogbrug. In het tracébesluit van 2011 wordt uitgegaan van een betonnen spoorbrug. Om een staal-betonnen boogbrug te kunnen realiseren is een wijziging van het vastgestelde tracébesluit 2011 nodig.

Hieronder treft uw de verschillende documenten aan die tezamen het Ontwerp Trace Besluit Schiphol – Amsterdam – Almere 2014 (OTB SAA 2014) vormen:

A. Ontwerp-Tracébesluit 2014

Besluit OTB SAA 2014 versie 20 mei 2014_tcm318-351172

B. Tracékaarten:

  • Overzichtkaart

Overzichtkaart 15 mei 2014_tcm318-351173

  • Plankaart 1

Plankaart versie 15 mei 2014_tcm318-351174

C. Toelichting juni 2014

Toelichting OTB SAA 2014 versie 20 mei 2014_tcm318-351175

D. Bijlagen

1.  Akoestisch onderzoek d.d. 16 mei 2014

RWS001-25-147fe Geluidrapport OTB Spoorbrug Muiderberg_dBvision_VanMoppes_20140516_tcm318-351328

    • Bijlage B1 Akoestisch onderzoek 16 mei 2014

Bijlage 1 Akoestisch onderzoek 16 mei 2014 bijlage B 1_tcm318-351177

    • Bijlage B2 Akoestisch onderzoek 16 mei 2014

Bijlage 1 Akoestisch onderzoek 16 mei 2014 bijlage B 2_tcm318-351178

    • Bijlage C Akoestisch onderzoek 16 mei 2014

Bijlage 1 Akoestisch onderzoek 16 mei 2014 bijlage C_tcm318-351179

2.  Trillingsonderzoek d.d. 16 mei 2014

Bijlage 2 Trillingen 16 mei 2014_tcm318-351180

3.  Aanvulling passende beoordeling (Natura 2000) d.d. 16 mei 2014

Bijlage 3 Natuurbeschermingswet 16 mei 2014_tcm318-351181

4.  Nota Landschappelijke inpassing spoorbrug Muiderberg april 2014

Bijlage 4 landschappelijke inpassing spoorbrug_tcm318-351182.compressed

E. Publicatie Staatscourant

stcrt-2014-16457 SAA_tcm318-351460