Nieuws

23 februari 2017

Vandaag is het ontwerpbesluit voor de omgevingsvergunning voor het hoge scherm afgegeven. Hieronder een aantal documenten.

kennisgeving

omgevingsvergunning

Ruimtelijke Onderbouwing RWS

17 december 2015

Vandaag hebben we op het gemeentehuis van Muiden een presentatie van RWS gekregen over de uitkomsten van hun zgn. verkenning van de mogelijkheden tot geluidreductie van de stalen hulpbruggen.
Deze uitkomsten waren zeer teleurstellend. Danwel was een mogelijkheid technisch niet haalbaar, danwel was een mogelijkheid ondoelmatig (lees: te duur).
Één wel haalbare geachte oplossing wil ik jullie niet onthouden: ‘ortoplasten’. D.w.z. oordopjes. Wat een brutaliteit!!
RWS heeft zelfs afgelopen herfst een geluidsbedrijf metingen laten verrichten bij de stalen hulpbrug aan onze kant. Daar was wel geld voor! Deze metingen zijn uitgevoerd vlak naast het spoor. Op basis van deze metingen is voor onze woningen de geluidsbelasting berekent. Deze berekeningen komen niet hoger uit dan 63,69 dB voor de zwaarst belaste woning (Hakkelaarsbrug 9). Wettelijk is RWS verplicht onder de 70 dB te blijven. Dus daar voldoen ze ruim aan.
Het rapport en bijbehorende uitkomst van de berekeningen volgt hier:

RWS001-25-197rz TB SAA A1 Geluid onderzoek spoorbruggen Muiderberg

RWS001-25-197rz TB SAA A1 Geluid onderzoek spoorbruggen Muiderberg

Ik heb de grootst mogelijke twijfel bij deze berekeningen en heb de gemeente verzocht de OFGV (Omgevingsdienst Flevoland, Gooi- en Vechtstreek metingen te laten verrichten aan onze gevel.
De planning v.w.b. de nieuwe spoorbrug en geluidschermen is de volgende:
1. tussen nu en mei 2016 wordt de ruimte tussen de nieuwe landhoofden onder de hulpbruggen en de aarden baan opgevuld met zand. Dit gaat niet veel soelaas bieden want de ruimte tussen de nieuwe landhoofden en de bestaande  landhoofden blijft open en is veel groter.
2. in mei (hemelvaartweekend of pinksterweekend) wordt de nieuwe stalen brug naast de bestaande brug gereden en op de (uitlopers van de) nieuwe landhoofden gelegd.
3. tussen mei en het weekend van 20/21 augustus wordt de brug verder afgebouwd (o.a. wordt de betonnen bodem erin gelegd).
4. In het weekend van 20/21 augustus wordt de bestaande spoorbrug van de oude landhoofden geschoven (onze kant op) en wordt de nieuwe spoorbrug op de definitieve plek geschoven.
5. Na het weekend van 20/21 augustus tot eind 2016 wordt de oude spoorbrug aan onze kant in mootjes gehakt en wordt de fundering van het geluidscherm gemaakt alsmede wordt het geluidscherm zelf geplaatst.
Eind augustus zou het lawaai al een stuk minder moeten zijn want dan zijn de hulpbruggen weg. De nieuwe spoorbrug zou volgens RWS minder lawaai moeten maken dan de huidige brug. Ja, zelfs minder geluid dan de aarden baan.
We hebben daar grote twijfels bij maar we gaan het meemaken.

29 juni 2015
Om 19:00 uur heeft Rijkswaterstaat in de Rijver een
presentatie gegeven van twee alternatieven voor de
geluidschermen die volgende jaar langs het spoor en de A1 worden geplaatst. Zie pagina Voorstel SBH & Reactie RWS paragraaf Aanzicht Geluidscherm.

25 maart 2015
Het beroep is ongegrond verklaard omdat niet voldoende is aangetoond dat het geluidniveau bij de woning Zuidpolderweg 8 boven de Standstill 2008 waarde van 55 dB komt.
Dit impliceert dat het buurtschap inclusief het pand Zuidpolderweg 8 en 10 onder Standstill 2008 valt. Als na voltooing van de werkzaamheden blijkt dat het geluidniveau, waar ook in het buurtschap, boven de 55 dB uitkomt zal RWS voor aanvullende maatregelen moeten zorgdragen.

13 februari 2015
Hoorzitting bij de Raad van State over beroep tegen TB SAA 2014. Uitspraak binnen 6 weken.

3 december 2014
Verweer RWS tegen beroep:
1. Het buurtschap valt niet onder Standstill 2008
2. Als het buurtschap onder Standstill 2008 valt, dan
valt pand Zuidpolderweg 8 en 10 niet onder
Standstill 2008.
3. Als het pand Zuidpolderweg 8 en 10 onder Standstill
2008 valt, dan is het geluidniveau daar onder het
Standstill 2008 niveau (55 dB).

10 november 2014
Fam. Koekkoek (Zuidpolderweg 8) gaat in beroep bij de Raad van State tegen TB SAA 2014 met als doel een uitspraak of Standstill 2008 voor het buurtschap Hakkelaarsbrug geldt.

1 oktober 2014
Het (op 23 september j.l. door de minister getekende) Trace Besluit  (TB) SAA 2014 wordt gepubliceerd. Tot 12 november a.s. is beroep bij de Raad van State mogelijk.

3 september 2014
Rijkwaterstaat kondigt extra geluidsmaatregelen aan
(zie menu Trace Besluit SAA 2014)

23 juli 2014
Laatste dag waarop een Zienswijze kan worden ingediend over het OTB SAA 2014. Er zijn 64 Zienswijzes ingediend.

 7 juli 2014
Autowas acties bij Hakkelaarsbrug gefilmd en verslagen door SBS6 (Hart van Nederland) en RTV-NH (Spitsuur)

1 juli 2014 20:00
Informatieavond voor buurtbewoners over het doel van de Stichting Hakkelaarsbrug in Het Rechthuis, Muiderberg

19 juni 2014 20:00
Inspreken OTB SAA 2014 Gemeenteraad in De Kazerne, Muiden

19 juni 2014 19:00
Presentatie OTB SAA 2014 van Rijkswaterstaat in Het Rechthuis, Muiderberg

12 juni 2014
Het Ontwerp Trace Besluit  (OTB) SAA 2014 wordt gepubliceerd. Tot 23 juli a.s. is het mogelijk een zienswijze in te dienen.