Tracé Besluit SAA 2014

Inleiding

Het tracébesluit Schiphol-Amsterdam-Almere (TB SAA) uit 2011 is aangepast in een tracébesluit 2014. Reden is een nieuw ontwerp van de spoorbrug bij Muiderberg en een wijziging van de bestemming van een aantal percelen in Naarden. Het tracébesluit (2014) ligt van 1 oktober tot en met 12 november 2014 ter inzage. Ten opzichte van het ontwerp-tracébesluit (2014) is de belangrijkste wijziging in het tracébesluit (2014) een extra geluidsscherm van 10 meter hoog.

Het TB SAA 2014 wijzigt het tracébesluit van 2011. In het TB SAA (2011) is onder andere een verbreding van de A1 tussen Amsterdam en Muiderberg voorzien. Voor deze verbreding moet de spoorbrug bij Muiderberg verlengd worden. Deze grotere overspanning van de A1 is alleen te realiseren met een staal-betonnen boogbrug. Omdat in het tracébesluit van 2011 wordt uitgegaan van een betonnen spoorbrug, is een wijziging van het tracébesluit op dit punt nodig. Daarnaast is tijdens de voorbereiding van de realisatie gebleken dat de bestemming van een aantal percelen ten noorden van de A1 en aan weerszijden van de A6 (Amsterdamsestraatweg en Naarderstraatweg) niet juist in het tracébesluit 2011 vermeld staan.

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-tracébesluit

Ten opzichte van het ontwerp-tracébesluit (2014), dat in juni bekend is gemaakt, is een aantal wijzigingen aangebracht. Deze wijzigingen staan beschreven in hoofdstuk 10 van de toelichting van het tracébesluit. De wijzigingen zijn aangebracht om tegemoet te komen aan ingediende zienswijzen en ter verbetering van het tracébesluit (2014). De belangrijkste wijziging in het tracébesluit (2014) is de toevoeging van een extra geluidsscherm van 10 meter hoog, omdat dit scherm voor een groot aantal woningen een positief effect heeft op de geluidbelasting.

Documenten

Algemeen

Toelichting en bijlagen

Kaarten

 

Beroep bij de Raad van State

Op 10 november 2014 is de  Fam. Koekkoek (Zuidpolderweg 8) in beroep gegaan bij de Raad van State tegen TB SAA 2014 met als doel een uitspraak of Standstill 2008 voor het buurtschap Hakkelaarsbrug geldt.

Op 3 december 2014 volgt het verweer van RWS tegen beroep. Dit verweer bestaat uit 3 ‘verdedigingslinies’:
1. Het buurtschap valt niet onder Standstill 2008
2. Als het buurtschap onder Standstill 2008 valt, dan valt pand Zuidpolderweg 8 en 10 niet onder Standstill 2008.
3. Als het pand Zuidpolderweg 8 en 10 onder Standstill 2008 valt, dan is het geluidniveau daar onder het Standstill 2008 niveau (55 dB).

Op 25 maart 2015 wordt het beroep ongegrond verklaard omdat niet voldoende kan worden aangetoond dat het geluidniveau bij de woning Zuidpolderweg 8 boven de Standstill 2008 waarde van 55 dB komt.
Dit impliceert dat het buurtschap inclusief het pand Zuidpolderweg 8 en 10 onder Standstill 2008 valt. Als na voltooing van de werkzaamheden blijkt dat het geluidniveau, waar ook in het buurtschap, boven de 55 dB uitkomt zal RWS voor aanvullende maatregelen moeten zorgdragen.

Zie uitspraak: Uitspraak 201409259_1_R6 _ Raad van State