Opgedrongen Kosten

Kosten

De stichting heeft kosten gemaakt om ons buurtschap te behoeden voor de gigantische
overlast die de nieuwe staal-betonnen spoorbrug ons zou bezorgen. Rijkswaterstaat (RWS) had namelijk geen geluidsschermen voorzien op de meest cruciale plek. Mede dankzij de volhardende inspanningen van de stichting hebben we dit noodlot kunnen keren.

Voor deze inspanningen hebben wij specialisten moeten inschakelen. We hebben zowel
juridische als geluidstechnische hulp ingeschakeld.

De kosten zijn de volgende:

Zienswijze samenstellen                                                                             € 14.467,45
Voorstel RWS extra scherm beantwoorden                                         €   1.179,75
Beoordelen OTB en TB vwb geluid                                                          €   3.630,00
Beoordelen TB en Nota van Antwoord                                                  €    2.238,50

Totaal                                                                                                                   € 21.515,70

 

Bijdragen

Tot op dit moment (23-4-2015, 11:15) is € 13.038 door buurtbewoners en omliggende  bedrijven/instellingen bijeengebracht. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

  • Initiatiefnemers (7) Stichting                         €  9.750
  • Andere Buurtbewoners (12)                           €  2.750
  • Bedrijven/Instellingen                                      €      538

De Stichting is van mening dat zij taken op zich heeft genomen die door de Gemeente Muiden hadden moeten worden uitgevoerd. Zij heeft daarom de Gemeente om een bijdrage gevraagd. Zie hieronder het antwoord.

Muiden antwoord-1.

Muiden antwoord-2.

Dit is natuurlijk een zeer teleurstellende reactie. Als wij als bewoners niet in actie waren gekomen had de Gemeente niets gedaan en waren we de pineut geweest. Een College van B & W moet niet achter zijn burgers staan maar er vóór! We laten het er dan ook niet bij zitten.

Tevens vragen we raadsleden om op persoonlijke titel te doneren. Ook schrijven we bedrijven in de omgeving aan.

Bankgegevens

Een bijdrage kan worden gestort op NL02 INGB 0006 6312 92 t.n.v. Stichting Buurtschap Hakkelaarsbrug onder vermelding van Schenking/Gift.